Dicle Üniversitesi

Öğrenci


Kayıt yenileme ve Harç Ücretleri
Duyurular - Duyurular

 

Dicle Üniversitesi Tüm Fakülte ve Yüksekokullar için

Kayıt Yenileme Ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı : 01.09.2010

Kayıt Yenileme Ve Harç Yatırma Tarihi Sonu :17.09.2010

Danışmana Onaylatma Tarihi Sonu :24.09.2010

 

Öğrencilerimiz, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz gereğince yarıyılın başlangıcından bir hafta öncesinden yarıyılın başladığı hafta sonuna kadar harçlarını yatırarak bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve danışman öğretim elemanına onaylatmak zorundadırlar.

Öğrenci Katkı Payları (harç) ve ikinci öğretim öğrenim ücretleri, Garanti Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin normal öğretim ve ikinci öğretim hesap numaralarına yatırılacaktır.

İsteyen öğrenciler, T.C.Kimlik numarası ile harcını bulunduğu yerdeki Garanti Bankası Şubelerinin birinden de yatırabilirler. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Garanti Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

-Mazeretleri nedeniyle yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde kaydını yapmayan ve harcını yatırmayan öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen 3 işgünü içerisinde (Tıp Fakültesinde 5 işgünü, Veteriner Fakültesinde 7 işgünü) Fakültesine/Yüksekokuluna başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde Eylül 2010 ayı sonuna kadar ek kayıt süresi tanınır.

- Normal öğrenim süreleri içerisinde mezun olamayıp ek süre öğrenim gören normal öğretim öğrencileri, öğrenci katkısını (harç) ilk yıl için % 50, müteakip yıllar için ise % 100 zamlı yatıracaklardır.

-İkinci öğretimdeki öğrencilerden normal öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanların ise öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmaz.

-Lisans düzeyinde ikinci bir örgün yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payını (harç) % 100 zamlı yatıracaklardır.

-Bir önceki öğretim yılı sonu itibariyle sınıf mevcudunun ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim öğrencileri, üst sınıfta yalnız o yıl için normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri miktar kadar katkı payı (harç) öderler.

(2010-2011 eğitim-öğretim yılı katkı payı (harç) ve ikinci öğretim öğrenim ücreti miktarları henüz Bakanlar Kurulu’nca açıklanmadığından 2009-2010 eğitim-öğretim yılı miktarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Daha sonra aradaki fark Şubat 2011 ayı içerisinde ikinci taksit harçlarla birlikte tahsil edilecektir.)

 

2009-2010 eğitim-öğretim yılı harç miktarlarını görmek için tıklayınız.

 

 
You are here  :