Dicle Üniversitesi

Öğrenci


Elektrik & Elektronik Mühendisliği

1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent,1 Öğretim Görevlisi, 10 Arastirma görevlisi, 1 uzman ve 1 okutman olmak üzere toplam 18 akademik personeli ile öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 1996-1997 egitim öğretim yilinda ilk mezunlarını vermistir.

Toplam öğrenci mevcudu 150 civarındadır.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Hakkında

Elektrik Elektronik mühendisliği bölümüElektrik - Elektronik Mühendisliği, dünya ve Türkiye'de gelişen ileri teknolojinin temelini oluşturduğundan, bölümden mezun olanların çalışma alanları geniş, çalışabilecekleri kurum sayısı fazladır. Ülkemizde iş garantisinin fazla olduğu mesleklerden birisidir. Mezunlar, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanımı, iletişim (radyo, TV, uydu haberleşmesi vb.) sistemleri, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, elektronik enstrümantasyon, ve bilgisayar donanım ve yazılımı gibi alanlarda etkinlik gösteren tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarında, yükseköğretim ve araştırma kurumlarında, tasarım, üretim, kalite kontrol, işletme ve sistem güvenliği aşamalarında görev alabilmektedirler.

 
You are here  :